— English lessons  —

Mrs.Šťovíčková´s group

Students playing a game "Simon says"


Projekt eTwinning

Aktuality: Dopisy napsány a poslány. Teď plánujeme spolupráci na projektu "Zdravý životní styl". Ve skupinách budou děti psát recept na zdravý pokrm, nejlépe český, následně budou přípravu a výslednou podobu zpracovávat v podobě fotek, videa, obrázků.

Vážení rodiče, s potěšením Vám oznamuji, že opět budeme spolupracovat s italskou základní školou ve městě Sorso na Sardínii. V první fázi si děti vymění dopisy o sobě a najdou si nové kamarády, popř.si budou dál dopisovat s původním kamarádem. Ve druhém dopise pošlou vánoční přání a odpověď na dopis z Itálie a třetí aktivita bude vždy pro celou třídu. Ještě Vás o ní budu informovat. Vše je a bude, samozřejmě, v angličtině. :)))

A Halloween charity bazaar

This year we celebrated Halloween traditionally in scary costumes and we added a charity toys´ bazaar where students could buy toys from each other and afterwards "the shop assisstants" put all the collected money into a plastic pumpkin. Next lesson ss are going to choose which charity will get their money.

Tento rok jsme opět slavili Halloween v kostýmech a k tomu jsme přidali halloweenský charitativní bazar. Žáci si zde mohli od sebe navzájem koupit hračky a "prodavači" pak získané peníze vložili do plastové dýně. Příští hodinu si žáci společně vyberou, na kterou charitu chtějí vybrané peníze poslat.


Doplňující cvičení a hry pro Anglický jazyk, Matematiku, aj.

  • Doplňující cvičení a hry pro Aj, M, Čj aj.
  • https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs
  • https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ https://www.jazyky-online.info/deti/ https://www.grammar.cz https://www.newsinlevels.com/ https://www.helpforenglish.cz/ https://www.matika.in/cs/test.php https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm https://www.mojecestina.cz/article/2016082902-test-vyjmenovana-slova-po-z-2 https://zlobidlo.cz/